Ubezpieczenia zdrowotne
i wypadkowe

Twoje życie może zmienić się w ciągu zaledwie kilku minut. Wypadek czy lekarska diagnoza potrafi sprawić, że od dawna snute plany na zawsze pozostają w sferze niezrealizowanych marzeń. W najtrudniejszych chwilach niebagatelne znaczenie ma finansowe wsparcie.

Zakres posiadanego ubezpieczenia można poszerzyć dzięki dostępowi do szerokiej oferty tzw. umów ubezpieczeń dodatkowych. Stanowią one zabezpieczenie przed szeregiem ryzyk dodatkowych oraz dają poczucie bezpieczeństwa i finansowe wsparcie w razie nieprzewidzianych zdarzeń losowych, skutkujących kalectwem czy też czasową lub całkowitą niezdolnością do pracy.

Wraz z umową ubezpieczenia na życie można zawrzeć umowy dodatkowe:

 • na wypadek śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku
 • na wypadek śmierci wskutek wypadku komunikacyjnego
 • na wypadek poważnych operacji medycznych
 • na wypadek trwałych uszczerbków na zdrowiu
 • na pokrycie kosztów leczenia szpitalnego i kosztów rehabilitacji
 • na wypadek poważnego zachorowania
 • na wypadek inwalidztwa spowodowanego nieszczęśliwym wypadkiem lub jedną ze zdefiniowanych chorób
 • na wypadek częściowej lub całkowitej niezdolności do pracy

Niezależnie od umowy ubezpieczenia na życie, masz możliwość wykupienia ubezpieczenia medycznego, zapewniającego Tobie pokrycie leczenia w klinikach prywatnych, także w wersji rodzinnej.

 

Doradca FORUM NDF pomoże Ci:

 • zbadać Twoje potrzeby ochronne
 • ustalić niezbędne parametry ubezpieczenia
 • dokonać starannego wyboru spośród rodzajów i wariantów ubezpieczeń ochronnych
 • powypełniać wnioski i niezbędne formularze