Emerytalne programy dożywotniej renty kapitałowej
To pierwsze tego typu w Polsce prywatne zabezpieczenie emerytalne, wypłacane dożywotnio, z gwarancją wysokości wypłat już w dniu podpisania umowy. Rozwiązania tego typu są unikalne na polskim rynku ubezpieczeniowym. Oferujemy go tym, którym zależy na finansowym bezpieczeństwie związanym z brakiem ryzyka inwestycyjnego i zgromadzeniu kapitału na czas emerytury. Gwarancję wypłat każdy Klient otrzymuje na piśmie.

To pewne rozwiązanie na niepewne czasy. Gwarantujemy regularne wypłaty renty do końca życia, bez względu na to, jak sędziwego wieku dożyje Ubezpieczony. Od chwili zawarcia umowy Klient zna gwarantowaną wartość należnej dożywotniej miesięcznej renty, lub, jeśli ma takie życzenie, wypłaty jednorazowej. Zarówno renta, jak i kapitał końcowy, powiększone zostaną o przyznane udziały w zysku. Wskazana w umowie kwota przyszłej renty jest zatem gwarantowaną najniższą wartością. Dzięki przyznaniu udziałów w zysku będzie ona wzrastać.
Program dożywotniej renty kapitałowej to także zabezpieczenie bliskich. W przypadku śmierci Ubezpieczonego, wypłaty świadczeń rentowych będą kontynuowane na rzecz wskazanej przez niego osoby (osób) aż do końca 15-letniego okresu gwarantowanego.
Umowa ubezpieczenia może zostać rozszerzona o ubezpieczenia dodatkowe, które zapewniają bezpieczeństwo:
  • rodzinie Ubezpieczonego - w przypadku jego śmierci wskutek nieszczęśliwego wypadku lub wypadku komunikacyjnego,
  • ubezpieczonemu - w przypadku inwalidztwa wskutek nieszczęśliwego wypadku lub w przypadku całkowitej niezdolności do pracy (zwolnienie z opłacania składek ubezpieczeniowych)

Doradca FORUM NDF pomoże Ci:
  • dowiedzieć się więcej na temat działania obecnego systemu emerytalnego – żeby był  on w pełni zrozumiały
  • ocenić Twoją sytuację emerytalną
  • określić lukę emerytalną
  • oszacować poziom spodziewanej emerytury na podstawie celów i oczekiwań przyszłościowych
  • wskazać wszystkie korzyści finansowe, podatkowe i prawne różnych form oszczędzania na emeryturę
  • obiektywnie dopasować odpowiedni program zabezpieczenia emerytalnego do Twoich potrzeb
  • powypełniać wnioski i niezbędne formularze