Otwarty Fundusz Emerytalny
Jest to dobry dodatek emerytalny, który również w pewnym stopniu decyduje o wysokości Twojej emerytury. Tak jak w przypadku III filaru, celem OFE jest gromadzenie i pomnażanie pieniędzy przyszłych emerytów. Warto więc wybrać najlepszy fundusz emerytalny czyli taki, którego perspektywy inwestycyjne są najlepsze.

Jeżeli zamierzasz wybrać fundusz, Doradca FORUM NDF pomoże Ci:
  • zapoznać się z działaniem obecnego systemu emerytalnego – żeby był  on w pełni zrozumiały,
  • podjąć decyzję w wyborze najlepszego OFE na rynku, wykorzystując różne kryteria porównawcze. Grunt to dobrać taki fundusz, który optymalnie pomnaża Państwa kapitał
  • dopełnić wszelkich formalności związanych z przystąpieniem do OFE

Jeżeli masz już wybrany swój OFE, doradca FORUM NDF pomoże Ci:
  • w sprawdzeniu ile pieniędzy zgromadziliście Państwo na swoim koncie emerytalnym
  • w sprawdzeniu, czy ZUS na bieżąco i w pełnej wyskości przelewa Twoje środki na Twoje konto emerytalne
  • dowiedzieć się więcej na temat pozycji Twojego OFE na tle innych, wykorzystując różne kryteria porównawcze
  • uaktualnić dane teleadresowe, stan cywilny, zmienić beneficjentów
  • dopełnieniu wszelkich formalności dotyczących zmiany funduszu lub jego parametrów

Nie dajmy się wylosować!
Osoby urodzone po 31 grudnia 1968 rozpoczynając pierwszą pracę lub działalność, za którą odprowadzane są do ZUS składki na ubezpieczenia emerytalne, powinny w ciągu 7 dni dokonać wyboru otwartego funduszu emerytalnego. Jeśli tego nie zrobią, ZUS przydzieli je do jednego z OFE w drodze losowania. Na kilka tygodni przed losowaniem ZUS przypomina listownie o konieczności przystąpienia do OFE, dając tym samym ostatnią szansę dokonania samodzielnego wyboru.
Masz możliwość wyboru spośród wszystkich OFE na rynku, a nie tylko biorących udział w losowaniu. Zwlekając z wyborem Twoje składki przetrzymywane są bezproduktywnie na nieoprocentowanym koncie w ZUS, podczas gdy mogłyby być inwestowane na rachunku w OFE. Trzeba pamiętać, że w grę wchodzą nasze własne pieniądze, o których sami powinniśmy decydować.