Ubezpieczenie majątku firmy
UBEZPIECZENIE MAJĄTKU FIRMY

Majątek to nie tylko budynki, ich wyposażenie i maszyny, lecz rownież dokumenty, dane i oprogramowanie. Zabezpiecz je na wypadek pożaru, powodzi czy kradzieży. Skutkiem takich zdarzeń mogą być wysokie koszty związane z zakupem nowego wyposażenia, maszyn, urządzeń, materiałów. Pokrycie szkód w szybkim czasie może okazać się niemożliwe. Pozwoli Ci to prowadzić dalszą działalność, niezależnie od scenariuszy, ktore pisać będzie życie.

Pakiet majątkowy dla firm FORUM NDF obejmuje także ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej.
Właściciele firm, sklepów, rzemieślnicy, menedżerowie doskonale wiedzą, jak groźne dla istnienia przedsiębiorstwa mogą być nieprzewidziane zdarzenia. Bardzo często zadają sobie pytanie, co się stanie gdy klient złamie nogę w sklepie, pies pilnujący magazynu ugryzie przechodnia, a spadające dachówki uszkodzą zaparkowane samochody. Konieczność zapłacenia wysokich odszkodowań może doprowadzić do długotrwałych trudności finansowych, w skrajnych przypadkach nawet do bankructwa. Ubezpieczenie OC daje pewność, że w razie zdarzenia żadne koszty nie dotkną pracodawcy i firmy.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej deliktowej może być rozszerzone o odpowiedzialność cywilną kontraktową, odpowiedzialność cywilną za produkt lub wykonanie usługi, odpowiedzialność cywilną najemcy oraz odpowiedzialność cywilną pracodawcy.

Ponadto, jeżeli zadbałeś już o majątek i zespoł, skup się teraz na finansach Twojego przedsiębiorstwa. To, co zrobisz z nadwyżkami wypracowanego kapitału, zależy tylko od Ciebie. Dopasuj swoje inwestycje do celu i czasu, w ktorym zamierzasz je pomnożyć. W ofercie FORUM NDF znajdziesz:
  • kredyt inwestycyjny – na sfinansowanie rozwoju Twojej firmy np. zakup środków trwałych
  • kredyt obrotowy - na finansowanie bieżącej działalności przedsiębiorstwa, np. na zakup towaru, materiałów eksploatacyjnych, usług oraz finansowanie zapasów sezonowych
  • pożyczka – w przypadku nagłej potrzeby posiadania szybkiej gotówki lub finansowanie dowolnych potrzeb osób prowadzących działalność gospodarczą
  • programy rentierskie – w przypadku lokowania nadwyżek finansowych, aby uniknąć zakładania  małozyskownych lokat bankowych

Doradca FORUM NDF pomoże Ci:
  • dowiedzieć się więcej na temat od jakich ryzyk może być objęta ochroną Twoja firma
  • porównać różne warianty zabezpieczeń majątku firmy
  • starannie dobrać odpowiedni pakiet majątkowy do Twoich oczekiwań
powypełniać wnioski i niezbędne formularze