Ubezpieczenia inwestycyjne

Jeżeli chcesz efektywnie inwestować już zgromadzony kapitał, a jednocześnie ważne jest dla Ciebie szybkie i sprawne przekazanie majątku najbliższym, powinieneś wybrać produkt z dodatkowym ubezpieczeniem na życie. W razie najgorszego Twoi najbliźsi otrzymają z gory ustalone środki, niezależnie od wahań koniunktury na rynkach finansowych.

 

Dodatkowym argumentem przemawiającym na korzyść ubezpieczeń inwestycyjnych jest pewna korzyść podatkowa. Świadczenia z polis ubezpieczeniowych, wypłacane uposażonym po śmierci ubezpieczonego, są zwolnione z podatku od spadków i darowizn, nie wchodzą też, w przeciwieństwie do środków na rachunkach inwestycyjnych, w skład masy spadkowej. Dzięki temu uposażeni otrzymują je w ciągu 30 dni od zgłoszenia w towarzystwie, nie musza w tym celu prowadzić długotrwałego postępowania spadkowego.  Korzystna jest też pewnego rodzaju ochrona przed podatkiem od zysków kapitałowych, tzw. „podatku Belki”. Opodatkowaniu nie podlegają następujące świadczenia:

  • wypłata kwoty zdefiniowanej jako ,,suma ubezpieczenia”
  • wypłata kwoty zdefiniowanej jako ,,suma wpłaconych składek”
  • zwrot sumy wpłaconych składek (rezygnacja z umowy w ciągu 30 dni)
  • przeniesienie wartości jednostek między funduszami w ramach tej samej umowy ubezpieczenia.

 

Doradca FORUM NDF pomoże Ci:

  • zbadać Twoje priorytety w potrzebach ochronnych i inwestycyjnych
  • dopasować odpowiedni program do horyzontu czasowego gromadzenia środków
  • w wyborze odpowiedniego portfela w odpowiedzi na Twoje preferencje do ryzyka inwestycyjnego
  • dokonać starannego wyboru spośród rodzajów i wariantów ubezpieczeń inwestycyjnych
  • przeprowadzić symulację przebiegu programu w czasie
  • powypełniać wnioski i niezbędne formularze