Ubezpieczenia w podróży

Zanim jednak wybierzesz się w podroż swojego życia, letnią wycieczkę lub zimowy wypad na narty, pomyśl o tym wszystkim, co może się wydarzyć. Jeśli Twojemu życiu będzie zagrażało niebezpieczeństwo, sama usługa ratownictwa medycznego może kosztować Cię rownowartość rocznych dochodow. Dużo możesz rownież zapłacić za leczenie za granicą oraz pobyt w szpitalu. W niektorych wypadkach warto wcześniej pomyśleć o odpowiednim ubezpieczeniu bagażu lub wysokiej klasy sprzętu sportowego, by uniknąć sporych wydatkow w razie ich kradzieży czy uszkodzenia.

Ubezpieczenia w podróży, oferowane przez FORUM NDF Ubezpieczenie to zapewnia zwrot kosztów bezpośredniej opieki lekarskiej: badań i zabiegów w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku za granicą. zapewniają zwrot kosztów bezpośredniej opieki lekarskiej, badań i zabiegów w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku za granicą. Ponadto zawierają ubezpieczenie następstw nieszczęśliwych wypadków, bagażu podróżnego, odpowiedzialności cywilnej. Zawarcie umowy ubezpieczenia kosztów leczenia gwarantuje opiekę i pomoc podczas Twojego pobytu za granicą - tzw. ASSISTANCE. Jest to najszybsza forma pomocy organizowana bezpośrednio na miejscu zdarzenia.zakup lekarstw,

 • transport ubezpieczonego do szpitala,
 • pobyt w szpitalu,
 • transport do kraju,
 • leczenie stomatologiczne do sumy określonej w polisie,
 • podróż  i pobyt osoby towarzyszącej, jeśli jej obecność jest niezbędna do załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
 • transport  zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce lub  pochówek za granicą.
 • zakup lekarstw,
 • transport ubezpieczonego do szpitala,
 • pobyt w szpitalu,
 • transport do kraju,
 • leczenie stomatologiczne do sumy określonej w polisie,
 • podróż  i pobyt osoby towarzyszącej, jeśli jej obecność jest niezbędna do załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
 • transport  zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce lub  pochówek za granicą.
 • zakup lekarstw,
 • transport ubezpieczonego do szpitala,
 • pobyt w szpitalu,
 • transport do kraju,
 • leczenie stomatologiczne do sumy określonej w polisie,
 • podróż  i pobyt osoby towarzyszącej, jeśli jej obecność jest niezbędna do załatwienia spraw związanych z powrotem ubezpieczonego do kraju,
 • transport  zwłok ubezpieczonego do miejsca pochówku w Polsce lub  pochówek za granicą.

Ubezpieczenie to zapewnia zwrot kosztów bezpośredniej opieki lekarskiej: badań i zabiegów w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku za granicą. Ubezpieczenie to zapewnia zwrot kosztów bezpośredniej opieki lekarskiej: badań i zabiegów w przypadku nagłego zachorowania lub wypadku za granicą. warcie umowy ubezpieczenia kosztów leczenia gwarantuje opiekę i pomoc podczas Twojego pobytu za granicą - tzw. ASSISTANCE. Jest to najszybsza forma pomocy organizowana bezpośrednio na miejscu zdarzeniaZawarcie umowy ubezpieczenia kosztów leczenia gwarantuje opiekę i pomoc podczas Twojego pobytu zagranicą tzw ASSISTANCE jako najszybszej formy pomocy na miejscu zdarzenia.

 

Doradca FORUM NDF pomoże Ci:

 • dowiedzieć się więcej na temat od jakich ryzyk możesz być chroniony, gdy wybierasz się w podróż zagranicę
 • porównać różne warianty ubezpieczeń podróżnych
 • obiektywnie dopasować odpowiedni wariant do Twoich oczekiwań
 • powypełniać wnioski i niezbędne formularze