Ochrona prawna

Powierz profesjonalistom dochodzenie roszczeń odszkodowawczych nawet za zdarzenia do 12 lat wstecz za poważny wypadek lub do 3 lat za kolizję.

 

Nie pobieramy żadnych opłat wstępnych ani zaliczek, całe nasze honorarium stanowi prowizja, pobierana dopiero wtedy, gdy wywalczymy dla Państwa należne pieniądze za odszkodowanie lub zadośćuczynienie. W razie nie uzyskania odszkodowania nie obciążamy klientów żadnymi kosztami. Dlatego nawet bardzo biedne osoby stać na naszą pomoc prawną.


Miałeś wypadek będąc pasażerem, pieszym, rowerzystą lub kierowcą?

Ktoś bliski zmarł w wyniku wypadku?

Nie otrzymałeś odszkodowania z OC SPRAWCY bądź innego ubezpieczenia?

Odszkodowanie było zbyt małe w stosunku do odniesionych obrażeń?

Miałeś wypadek przy pracy lub w drodze do pracy?

Nie masz pieniędzy na leczenie i dalszą rehabilitację?

Czujesz się pokrzywdzony?

Jesteś pokrzywdzony w wypadku w miejscu publicznym?

Sprawca zbiegł z miejsca wypadku i jest nieznany?

Byłeś poszkodowany w innym wypadku niż komunikacyjny?

Jesteś pokrzywdzony w wyniku błędu lekarskiego, zakażenia w szpitalu?

Jesteś pokrzywdzony na skutek zaniedbań ze strony firm, urzędów, instytucji itp. oraz ich pracowników?

Rozpatrujemy dwa rodzaje spraw:

Szkody rzeczowe (uszkodzenie pojazdu, przewożonych rzeczy lub towarów).


Szkody osobowe (śmierć osoby bliskiej, uszczerbek na zdrowiu, uraz psychiczny, utrata dochodów, koszty leczenia i rehabilitacji, itp.)Dlaczego opłaca się korzystać z pomocy FORUM NDF?

  1. Klient nie ponosi ryzyka finansowego.
  2. Wywalczone przez nas odszkodowanie jest o wiele wyższe niż uzyskane samodzielnie.
  3. Klient otrzyma szybciej pieniądze.
  4. Załatwiamy za klienta wszystkie formalności i czynności.
  5. Występujemy z roszczeniem możliwie największym ( zadośćuczynienie, renta, koszty leczenia, koszty opieki, utracone korzyści i zarobki, itd. )


Zgłoś się do nas!!! Kadra sprawdzonych prawników, rzeczoznawców i lekarzy pracujących u nas pomoże rozwikłać każdą sprawę. Bezpłatna weryfikacja i ocena sprawy odszkodowawczej. Niezobowiązujące spotkanie z naszym przedstawicielem. Naszym klientom i ich rodzinom zapewniamy bezpłatną opiekę prawną w czasie trwania umowy o uzyskanie odszkodowania.