Ubezpieczenia posagowe
Dzieci są naszym największym skarbem. Szczęście i dobry start w dorosłe życie dziecka to potrzeba, którą chcą zapewnić rodzice swoim pociechom. Nie myślimy, że może w naszym życiu powstać taka sytuacja, która uniemożliwi nam sprawowanie opieki nad własnymi dziećmi i wspomaganie ich w starcie życiowym. Rzadko myślimy również o własnej śmierci, chorobie czy utracie pracy, które krzyżują nasze plany. Warto pomyśleć więc o odpowiednim zabezpieczeniu własnego dziecka, które mimo nieprzewidywalnych i niekorzystnych sytuacji w naszym życiu, zapewni mu godziwy start do samodzielnego życia i zabezpieczy je finansowo.
Najbardziej upowszechnioną formą zabezpieczania finansowej przyszłości dziecka jest zakup polisy posagowej. Mogą ją kupić rodzice, chrzestni lub osoby bliskie rodzinie, np. dziadkowie. Polisa ta przede wszystkim zabezpiecza finansowo dziecko w przypadku śmierci rodziców. Jeśli zdarzy się takie nieszczęście, firma ubezpieczeniowa wypłaci dziecku - po osiągnięciu pełnoletności - kwotę ustaloną w umowie. Do tego czasu przejmie ponadto opłacanie składek i wypłaci opiekunowi dziecka regularną rentę.

Jeśli jednak, daj Boże, nie przytrafi się opiekunom nic złego, środki zainwestowane w polisę będą pracowały aby pomóc dziecku.wejść w dorosłe życie, m.in. sfinansują studia, huczne wesele czy inne potrzeby.

Doradca FORUM NDF pomoże Ci:
  • zbadać Twoje potrzeby
  • ustalić niezbędne parametry ubezpieczenia
  • dokonać starannego wyboru spośród rodzajów i wariantów ubezpieczeń posagowych
  • powypełniać wnioski i niezbędne formularze